سفارش تبلیغ
صبا
مردمان را روزگارى رسد بس دشوار ، توانگر در آنروز آنچه را در دست دارد سخت نگاهدارد و او را چنین نفرموده‏اند . خداى سبحان فرماید « بخشش میان خود را فراموش مکنید . » بدان در آن روزگار بلند مقدار شوند و نیکوان خوار ، و خرید و فروخت کنند با درماندگان به ناچار و رسول خدا فرموده است با درماندگان معاملت مکنید از روى اضطرار . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط مصطفی امینی در 89/5/3:: 10:25 عصر

گفت بر سنگ قبرم بنویسید "مرد به یاد رفیق"!!!!

در زیر سقف آبی آسمان

در طلایی ترین کویر این سرزمین

من یک دنیای تازه پیدا کردم اون یه دوست تازه

همیشه در قعر دریای افکار

و اوج سپهرستان های خیال

بدنبال  یک جواب بودم

برای این سوال

؟

و حال فهمیدم که

من دنیای جدیدم رو با دوست شروع کردم

ولی

او دنیاش رو با یک دوست جدید......

گفتم بر سنگ قبرم بنویسید"به یاد رفیق شفیق"!!!!


کلمات کلیدی :